Sale!
Rated 5.00 out of 5 based on 3 customer ratings
(3 đánh giá của khách hàng)

Báo giá cửa xếp, cửa kéo, cửa cuốn

Compare

Chuyên sản xuất và bán cửa xếp cửa xếp, cửa cuốn cao cấp, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất. Khách hàng liên hệ nhận báo giá cửa xếp, cửa cuốn Fuco

550,000 470,000

Mô tả

Báo giá cửa xếp, cửa kéo, cửa cuốn

Kính gửi: Quý khách hàng thông báo giá mới 2015

Chủng loại Đặc điểm Đơn giá/m2

Cửa xếp Đài Loan nan thường, nan rỗng ép

Cửa xếp Đài Loan bi treo không lá gió

Cửa xếp Đài Loan treo(bi trên), có lá gió

Cửa xếp (Loại 0,5mm ± 5%)

Công nghệ Đài loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0,5mm, lá 0,20mm đến 0,24mm, ống inox, bản lá lớn 7cm. Mẫu: M2, M4, M6, M8. 470.000 550.000

Cửa xếp(Loại 0,6mm ± 5%)

Công nghệ Đài Loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0,6dem, lá 0,20mm, đến 0,24mm, ống inox, bản lá 7cm, Mẫu M2, M4, M6,M8 500.000 580.000

Cửa xếpLoại 0,7mm ± 5%)

Công nghệ Đài loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0.7mm, nhíp dầy 0,55dem, lá 0.20mm đến 0.24mm, ống inox, đầy đủ phụ kiện. Mẫu: M2, M4, M6, M8. 550.000 630.000

Cửa xếpLoại 0,9mm đến 1ly

Công nghệ Đài loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0,9mm đến 1ly, nhíp dầy 0,55dem, lá 0.20mm đến 0.24mm, ống inox, đầy đủ phụ kiện. Mẫu: M2, M4, M6, M8. 600.000 680.000
Cửa xếp Đài Loan nan chéo đặc dầy 1,6ly Cửa xếp nan đặc 1,6ly không lá gió Cửa xếp nan đặc 1,6ly có lá gió

Cửa xếp (Loại 0,5mm ± 5%)

Công nghệ Đài loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0,5mm, lá 0,20mm đến 0,24mm, nan chéo đặc dầy 1,6ly, ống inox, bản lá lớn 7cm. Mẫu: M2, M4, M6, M8, chéo 3, chéo 4, chéo 5 500.000 580.000

Cửa xếp(Loại 0,6mm ± 5%)

Công nghệ Đài Loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0,6dem, lá 0,20mm, đến 0,24mm, nan chéo đặc dầy 1,6ly, ống inox, bản lá 7cm, Mẫu M2, M4, M6,M8, chéo 3, chéo 4, chéo 5 530.000 610.000

Cửa xếpLoại 0,7mm ± 5%)

Công nghệ Đài loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0.7mm, nhíp dầy 0,55dem, lá 0.20mm đến 0.24mm, nan chéo đặc dầy 1,6ly, ống inox, đầy đủ phụ kiện. Mẫu: M2, M4, M6, M8, chéo 3, chéo 4, chéo 5 580.000 660.000

Cửa xếpLoại 0,9mm đến 1ly

Công nghệ Đài loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0,9mm đến 1ly, nan chéo đặc dầy 1,6ly, lá 0.20mm đến 0.24mm, ống inox, đầy đủ phụ kiện. Mẫu: M2, M4, M6, M8, chéo 3, chéo 4, chéo 5 630.000 710.000

Cửa xếp Đài Loan Nan chéo đặc dầy 2,3ly

Cửa xếp nan đặc 2,3ly không lá gió Cửa xếp nan đặc 2,3ly có lá gió

Cửa xếp (Loại 0,5mm ± 5%)

Công nghệ Đài loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0,5mm, lá 0,20mm đến 0,24mm, nan chéo đặc dầy 2,3ly, ống inox, bản lá lớn 7cm. Mẫu: M2, M4, M6, M8, chéo 3, chéo 4, chéo 5 530.000 610.000
Cửa xếp(Loại 0,6mm ± 5%) Công nghệ Đài Loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0,6dem, lá 0,20mm, đến 0,24mm, nan chéo đặc dầy 2,3ly, ống inox, bản lá 7cm, Mẫu M2, M4, M6,M8, chéo 3, chéo 4, chéo 5 560.000 640.000

Cửa xếpLoại 0,7mm ± 5%)

Công nghệ Đài loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0.7mm, nhíp dầy 0,55dem, lá 0.20mm đến 0.24mm, nan chéo đặc dầy 2,3ly, ống inox, đầy đủ phụ kiện. Mẫu: M2, M4, M6, M8. 610.000 690.000
Cửa xếpLoại 0,9mm đến 1ly Công nghệ Đài loan, thép mạ màu. Thanh U dầy 0,9mm đến 1ly, nan chéo đặc dầy 2,3ly, lá 0.20mm đến 0.24mm, ống inox, đầy đủ phụ kiện. Mẫu: M2, M4, M6, M8, chéo 3, chéo 4, chéo 5 660.000 740.000

Cửa xếp  U Đúc tán vỉ nan chéo đặc dầy 1,6ly

Cửa không có lá gió Cửa có lá gió

Cửa xếp U Đúc(độ dầy 1,2ly ± 8%)

Công nghệ truyền thống. Thanh U dầy 1,2ly sơn tĩnh điện, lá 0.20mm, đủ màu, nhíp đặc tĩnh điện dầy 1,6 ly, chéo 5, chéo 3, tán vỉ, đầy đủ phụ kiện. Làm giống như cửa sắt truyền thống, sơn tĩnh điện, kéo nhẹ như cửa Đài Loan. 690.000 770.000

Cửa xếp U Đúc(độ dầy 1,6ly ± 8%)

Công nghệ truyền thống. Thanh U dầy 1,6ly sơn tĩnh điện, lá 0.20mm, đủ màu, nhíp đặc tĩnh điện dầy 1,6 ly, chéo 5, chéo 3, tán vỉ,  đầy đủ phụ kiện. Làm giống như cửa sắt truyền thống, sơn tĩnh điện, kéo nhẹ như cửa Đài Loan. 740.000 820.000

Cửa xếp U Đúc tán vỉ nan chéo đặc độ dầy 2,3ly

Cửa U Đúc không lá gió Cửa xếp U Đúc có lá gió

Cửa xếp U Đúc(độ dầy 1,2ly ± 8%)

Công nghệ truyền thống. Thanh U dầy 1,2ly sơn tĩnh điện, lá 0.20mm, đủ màu, nhíp đặc tĩnh điện dầy 2,3 ly, chéo 5, chéo 3, tán vỉ, đầy đủ phụ kiện. Làm giống như cửa sắt truyền thống, sơn tĩnh điện, kéo nhẹ như cửa Đài Loan. 720.000 800.000

Cửa xếp U Đúc(độ dầy 1,6ly ± 8%)

Công nghệ truyền thống. Thanh U dầy 1,2ly sơn tĩnh điện, lá 0.20mm, đủ màu, nhíp đặc tĩnh điện dầy 2,3 ly, chéo 5, chéo 3, tán vỉ, đầy đủ phụ kiện. Làm giống như cửa sắt truyền thống, sơn tĩnh điện, kéo nhẹ như cửa Đài Loan. 820.000 900.000

Cửa xếp hộp kẽm sơn tĩnh điện 20×20, nan đặc dầy 2,3ly

Cửa kẽm không có lá gió Cửa kẽm có lá gió
Cửa hộp kẽm sơn tĩnh điệnhộp 20x20mm Thân cửa làm bằng thép hộp 20*20, độ dầy 1,2ly,  Nan bằng thanh đặc, độ dầy 2,3ly. Đinh tán Ø7mm, long đền bằng thép 1.020.000 1.100.000

Cửa xếp típ nước ống tròn sơn tĩnh điện, nan đặc dầy 2,3ly

Cửa típ nước có không lá Cửa típ nước có lá
Cửa xếp típ nước sơn tĩnh điệnỐng típ tròn phi 21 Thân cửa làm bằng ống thép tròn Ø 21 độ dầy 1,6ly  đến 2,2ly tùy loại giá khác nhau 1.020.000 1.100.000
Cửa xếp INOX Đài Loan
Cửa không có lá gió Cửa có lá gió INOX 304
Cửa xếp Đài Loan(INOX 430) Thân cửa bằng INOX 430, thanh U dầy 0,6mm. Sản xuất theo phương pháp cán thẩm mỹ, tạo sóng, cuốn mép tăng cường độ cứng. Đinh tán 201, bát khoá INOX 201, ray, hộp và máng mạ kẽm, tay nắm thép trắng, ty thép. 850.000  1.300.000 
Cửa xếp Đài Loan(INOX 304) Thân cửa bằng INOX 304, thanh U dầy 0,6mm. Sản xuất theo phương pháp cán thẩm mỹ, tạo sóng, cuốn mép tăng cường độ cứng. Đinh tán 304, bát khoá INOX, ray, hộp và máng  inox 430, tay nắm INOX, ty INOX. 1.350.000 1.750.000

Cửa xếp INOX hộp 20*20, Nan đặc dầy 2,7ly

Cửa không có lá gió Cửa có lá gió
Cửa INOX 201 20x20mm Thân cửa làm bằng INOX hộp 201, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm, Nan bằng thanh đặc INOX 201, độ dầy 2,7ly. Đinh tán Ø9.5mm  INOX 201 lớn nhất hiện nay, long đền bằng INOX. 1.400.000 1.800.000
Cửa INOX 304 hộp 20x20mm Thân cửa làm bằng INOX hộp 304, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm. Nan chéo sử dụng bằng thanh đặc INOX 304, độ dầy 2,7ly. Sử dụng đinh thả Ø9.5mm INOX 304, long đền INOX 304, tai khoá INOX 304, chốt cửa bằng ống INOX. 1.850.000 2.350.000
Cửa xếp INOX hộp(20*20 hoặc 13*26) nan chéo  hộp 10*20 ép Cửa không có lá gió Cửa có lá gió
Cửa INOX 201 20x20mm13x26mm Thân cửa làm bằng INOX hộp 201, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm, Nan chéo bằng thanh hộp 10*20, INOX 201 1.250.000 1.650.000
Cửa INOX 304 hộp 20x20mm13x26mm Thân cửa làm bằng INOX hộp 304, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm, Nan chéo bằng thanh hộp 10*20, INOX 304 2.050.000 2.550.000
Cửa xếp INOX hộp(20*20 hoặc 13*26) nan chéo  ống tròn Ø12.7mm Cửa không có lá gió Cửa có lá gió
Cửa INOX 201 20x20mm13x26mm Thân cửa làm bằng INOX hộp 201, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm, Nan bằng ống INOX 201 tròn Ø12.7mm 1.150.000 1.550.000
Cửa INOX 304 hộp 20x20mm13x26mm Thân cửa làm bằng INOX hộp 304, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm, Nan bằng ống INOX 304  tròn Ø12.7mm 1.950.000 2.450.000
Cửa cuốn Đài Loan và cửa cuốn Siêu Trường Không trục cót Có trục cót
Cửa cuốn  Đài Loan( độ dầy 0,7mm đến 0,8mm) Cửa cuốn Đài Loan độ dầy từ 0,7mm đến 0,8mm, thép mạ kẽm, mạ màu, nhập khẩu, màu Xanh Ngọc, Vàng Kem, màu Ghi, màu Cafe 550.000 650.000
Cửa cuốn Siêu Trường  Cửa cuốn Siêu Trường độ dầy từ 1ly, dùng cửa có diện tích lớn, sơn tĩnh điện, màu sơn tùy chọn. 1.000.000 Dùng trục rời
Cửa cuốn Siêu trường độ dầy 1,2ly dùng cho cửa có diện tích lớn, sơn tĩnh điện màu sơn tùy chọn 1.200.000 Dùng trục rời
Cửa cuốn Siêu Trường độ dầy 1,4ly dùng cho cửa có diện tích cửa lớn, sơn tĩnh điện  màu sơn tùy chọn 1.400.000 Dùng trục rời
Cửa cuốn Đài Loan INOX Cửa cuốn Đài Loan INOX 430, độ dầy 0,6mm, chưa bao gồm ray 700.000 900.000
Cửa cuốn Đài Loan INOX 304, độ dầy  0,6mm, chưa bao gồm ray 1.300.000 1.500.000
Cửa cuốn Đài Loan INOX 430, độ dầy 0,8mm, chưa bao gồm ray 800.000 1.000.000
Cửa cuốn Đài Loan INOX 304, độ dầy  0,8mm, chưa bao gồm ray 1.500.000 1.700.000
Cửa cuốn Úc(tấm liền) Cửa tấm liền thông dụng Fuco. Thân cửa thép hợp kim cao cấp, độ dầy 0,5mm ± 8%Mắc sắc: xanh ngọc/xám ghi, vàng kem/ghi,…Kích thước an toàn: 32,5m2Phụ kiện: Lá cửa, trục cót 550.000 650.000
Cửa tấm liền AUSTDOOR. Thân cửa thép hợp kim cao cấp, độ dầy 0,5mm ± 8%Mắc sắc: xanh ngọc/vàng kemKích thước an toàn: 32,5m2Phụ kiện: Lá cửa, trục cót 600.000 7000.000
Các loại cửa cuốn khác
Cửa cuốn Mắt Võng( Siêu thoáng) Thép: Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1ly, ống Ø 14mm, mầu sắc tùy chọn 1.200.000
INOX 201: Độ dầy 1ly, ống Ø 12.7mm (bao gồm lá đáy và ray INOX) 1.700.000
INOX 304: Cửa cuốn mắt võng INOX 304 dày 1,1ly (Ø14)     (bao gồm lá đáy và ray INOX) 2.200.000
Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) Thép: Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1ly, ống Ø 19 Mầu sắc tùy chọn 1.100.000
INOX 201:  độ dầy 1ly ống Ø 19 hoặc hình chữ nhật 13×26, bao gồm lá đáy chưa bao gồm ray INOX 1.600.000
INOX 304: ,độ dầy 1ly, ống Ø 19 hoặc hình chữ nhật 13×26, bao gồm lá đáy chưa bao gồm ray INOX 2.100.000
Cửa cuốn Đức(Cửa khe thoáng) – Nan cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063-  Sơn TĐ mầu ghi sẫm- Độ dày : 0.9 mm ± 8% 1.100.000
– Nan cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063- Sơn TĐ mầu caphe- Độ dày : 1.0 mm ± 8% 1.200.000
– Nan cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063- Sơn TĐ mầu ghi sáng- Độ dày : 1.2 mm ± 8% 1.300.000
– Nan cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063- Sơn TĐ  Mầu ghi sẫm- Độ dày : 1.3 mm ± 8%- Có thanh giằng chịu lực 1.450.000
– Nan cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063- Sơn TĐ ghi sẫm- Độ dày : 1.4 mm ± 8%- Sơn tĩnh điện cao cấp AKZO NOBEL 1.600.000
– Nan cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063-  Sơn TĐ mầu caphe- Độ dày : 1.5 mm ± 8% 1.700.000
– Nan cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063- Sơn TĐ mầu caphe- Độ dày : 1.6 mm ± 8% 1.800.000
Cửa cuốn austdoor độ dầy 0,9mm± 8% 1.200.000
Phụ kiện cửa cuốn Đức Mortor Tec Trung Quốc 300kg 3.100.000/bộ
Mortor Tec Trung Quốc 500kg 3.800.000/bộ
Mortor Tec Trung Quốc 800kg 5.000.000/bộ
Mortor Đài Loan 300kg 6.500.000/bộ
Mortor Đài Loan 500kg 7.500.000/bộ
Lưu điện 3.100.000/bộ
Ray nhôm cửa cuốn 110.000/md
Ray nhôm đảo chiều 130.000/md
Trục phi Ø114 độ dầy 2ly 270.000/md
Trục phi Ø114 độ dầy  1.5ly 220.000/md
Tự dừng, đảo chiều 700.000/bộ
Bát nhựa 55.000/cái
Con lăn 250.000/bộ
Phụ kiện cửa cuốn tấm liền(Úc) và Đài Loan Ray sắt U60 80.000/md
Ray nhôm U60 100.000/md
Ray sắt U90 200.000/md
Ray INOX 201 U60 200.000/md
Mortor đơn cửa Úc Trung quốc, cửa dưới 12m2 4.200.000/bộ
Mortor đôi cửa Úc Đài Loan, cửa trên 12m2 5.500.000/bộ
Giá đỡ chữ T và L  + gối + xiết đầu trục 200.000/2cái
Khóa ngang cửa Úc loại 1 Đài Loan 400.000/bộ
Khóa ngang cửa Úc loại 2 Trung Quốc 300.000/bộ
Cổng xếp, cùng cho cổng cơ quan, xí nghiệp Cổng xếp nội 2.600.000vnđ/m dài
Cổng xếp Trung Quốc 3.200.000vnđ/m dài
Cửa, cổng nhôm đúc Cửa cổng, lan can, cầu thang, bông gió nhôm hợp kim nhôm đúc 270.000VNĐ/kg
Cửa cuốn austdoor Cty Fuco  phân phối dòng sản phẩn của austdoor Có bảng giá riêng
  1. Hình thức thanh toán: Đặt cọc 30%, thanh toán ngay khi nhận hàng.
  2. Bảo hành: Sản phẩm được bảo hành kỹ thuật 12 tháng đối với phần thân cửa.
  3. Lưu ý:

– Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

– Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt, công lắp đặt một bộ bình thường chưa có chi phí phát sinh(chi phí gia cố đặc biệt, vật liệu yêu cầu thêm ngoài cửa, cửa hoàn thiện bao gồm cửa, ray máng, khóa âm,.).

Đối với cửa xếp, cửa cuốn có diện tích dưới 5m2 giá cộng thêm 10%  so với bảng giá trên

Đối với cửa xếp, cửa cuốn có diện tích dưới 3m 2 giá cộng thêm 20% so với bảng giá trên

  –  Giá trên được áp dụng từ ngày 01/03/2015 cho đến khi có thông báo mới.

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2015

GIÁM ĐỐC

Mọi chi tiết xin liên lạc  

1.Chăm sóc Đại lý     

Ngô Văn Thắng:  0967.797.515

                                                                            

2.Trưởng phòng bán lẻ dự án

        Đỗ Văn Tuynh: 0967.207.111

 

       Holine Mr. Phú: 0914.210.515

                                 :  0967.217.111

cua xep dai loan co la

cua xep dai loan co la

Lắp cửa xếp Đài Loan nan đặc dầy 2,3ly

Lắp cửa xếp Đài Loan nan đặc dầy 2,3ly

Cửa xếp hộp 20x20 chất liệu inox 304 tại hà nội

Cửa xếp hộp 20×20 chất liệu inox 304 tại hà nội

cua xep u duc

cua xep u duc

Cửa cuốn Đài Loan tìm Đại lý

Cửa cuốn Đài Loan tìm Đại lý

cua cuon uc

cua cuon uc

cua cuon sieu truong

cua cuon sieu truong

Báo giá cửa cuốn Đúc tại Hà Nội

Báo giá cửa cuốn Đúc tại Hà Nội

cua cuon song ngang

cua cuon song ngang

Cửa cuốn mắt võng sắt

Cửa cuốn mắt võng sắt

3 reviews for Báo giá cửa xếp, cửa kéo, cửa cuốn

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Báo giá cửa xếp, cửa kéo, cửa cuốn”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *