Cửa xếp hộp kẽm, típ nước

Cửa xếp hộp kẽm, típ nước. Thân cửa làm bằng thép hộp 20*20, độ dầy 1,2ly, Nan bằng thanh đặc, độ dầy 2,3ly. Đinh tán Ø7mm, long đền bằng thép.

Hiển thị một kết quả duy nhất